Verksamhetsplan 2020/2021

Målområden för detta läsår är:
- Vår värdegrund och viktiga grundverksamhet
- Normkritiskt arbete
- Grön Flagg
- Digitalisering
- Barnkonventionen