Styrelsen

Som förtroendevald i Barnens verkstads styrelse måste man ha god kännedom om reglerna för sekretess/tystnadsplikt, i egenskap av arbetsgivare.
  
Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som finns, samt att stödja förskolechefen. Styrelsen arbetar även aktivt med många operativa frågor för att maximera personalens tid till det pedagogiska arbetet.

Styrelsemöten hålls ca 10 gånger per år. Protokoll från styrelsemöten skickas till alla föräldrar och sätts upp på förskolan. Samtliga i styrelsen är befriande från övriga ansvarsuppdrag.

De styrelseposter som finns är styrelseordförande, vice styrelseordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig och förskolechef. Samtliga poster är föräldrar till barn som går på Barnens Verkstad och tillsätts vid föreningsstämma. Uppdraget löper under två år.