Föräldrakooperativ

,

Förskolan drivs som en ideell förening, vilket innebär för dig som vårdnadshavare att du har stor möjlighet att påverka genom ett aktivt deltagande i föreningen. Inflytande är en stor förmån, men innebär också ett stort ansvar.

Som vårdnadshavare till barn på Barnens Verkstad förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang i någon form. Du ansvarar för att ta del av information från föreningen och personalen samt hantera sådan information inom den tystnadsplikt och sekretess som krävs.

Det är viktigt för kooperativet att det finns engagerade familjer och personal som vill driva förskolan framåt och utveckla den så långt som möjligt. Familjerna har möjlighet att påverka både miljö och verksamhet tillsammans med personalen. 

Arbeta i barngrupp

Hos oss på Barnens Verkstad är du som vårdnadshavare med och jobbar i barngrupp. Detta sker ca 1 gång per termin och barn. Arbetstiden är vanligtvis 08.30-15.30. Under ditt arbetspass förväntas du aktivt delta i barngrupperna och vara aktivit med barnen. Dessa arbetspass sker alltid tillsammans med erfaren personal.

Städning

För att kunna upprätthålla hög personaltäthet i barngrupperna samt minska föreningens kostnader är den dagliga städningen av förskolan ett vårdnadshavaruppdrag, antal pass per månad varierar beroende på antal föreningsmedlemmar, men det brukar ligga på ungefär ett pass i månaden, per familj.

Snöskottning

Från och med november fram till april sköts skottningen på förskolan av vårdnadshavarna. Detta sker på ett rullande schema och antal pass beror på antal föreningsmedlemmar och väder.


Vår & höströj

Storstädning av förskolan sker två gånger per år (vår och höst) där alla familjer under en helgdag hjälps åt att städa förskolan, både inomhus och utomhus. Under städdagen gås allt igenom från att damma lampor, ventilation, lister och innertak till att tvätta av varje legobit, pusselbit och bok. Självklart passar vi på att umgås och fika tillsammans under dagen.

Föreningsmöten

Föreningsmöten hålls normalt två gånger per år och sammankallas av styrelsen. Den årliga föreningsstämman äger rum under våren och det är då familjerna har chans att påverka vilka som ska vara med i styrelsen samt i de olika ansvarsgrupperna.