Grön flagg 


Barnens Verkstad har sen 2015 blivit Grön Flagg certifierade genom , "Håll Sverige rent" vilket vi är mycket stolta över.

”Att vara en Grön Flagg-certifierad skola innebär att ni har arbetat aktivt med lärande för hållbar utveckling. Eleverna har varit delaktiga och haft inflytande och ni har använt er av demokratiska arbetssätt. Skolan har erbjudit en mångfald av pedagogiska metoder i ämnesövergripande samarbeten. Certifieringen innebär även att ni har arbetat med de Globala målen genom att ni har kopplat er Grön Flagg-resa till de olika dimensionerna av hållbar utveckling” //Håll Sverige Rent.
Förutom allt miljöarbete som vi arbetar med genom våra mål i Grön flagg, gör vi även dagligen mycket annat:
  • Vi använder ECO-vatten till städningen av förskolan from maj 2017.
  • Plastsanerad miljö from 2016.
  • Vi har börjat använda LED-lampor. Och vi tänker på att inte ha lamporna tända i onödan.
  • Avdelningarna sorterar matrester, papper, mjölkförpackningar, plast, wellpapp, metall och lägger i våra sorteringskärl som finns på förskolan.
  • Förskolan deltar varje år i ”skräpplockardagar” som anordnas av Håll Sverige Rent.


Läs gärna mer om Grön Flagg och Håll Sverige Rent på https://www.hsr.se/gron-flagg.