Verksamhetsplan 2021/2022

Målområden för detta läsår är:
- Vår värdegrund och viktiga grundverksamhet
- Normkritiskt arbete
- Grön Flagg
- Digitalisering- Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan
   (webbutbildning)