Verksamhetsplan 2023/2024Målområden för detta läsår är:
- Vår värdegrund och viktiga grundverksamhet
- Normmedvetet arbete
- Grön Flagg
- Montessori- Systematiskt kvalitetsarbete