Montessori


Förskolan är inspirerad av Maria Montessoris (1870-1952) pedagogiska idéer. Hon var Italiens första kvinnliga läkare och i hennes arbete med barn med funktionsvariationer och socialt missgynnande började hon arbeta tidigt pedagogiskt snarare än medicinskt, barnens tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans. Hon utvecklade efter hand pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Hon frågade sig då , om inte hennes idéer också skulle kunna tillämpas på alla barn.

·       Ta vara på barnens känsliga perioder: att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse och bygga vidare på det. Vad barnen intresserar sig för varierar med ålder och mognad. Hon upptäckte att barn är extra mottagliga för olika slags kunskap i olika mognadsstadier.

·       Frihet att välja: ta tillvara på barnets spontana lust till lärande. Inlärning underlättar om den är anpassad till barnets mognadsstadium (enl Maria Montessoris teori). Barnet har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift och de upprepar gärna en ny färdighet om och om igen.

·       Montessorimaterialet: en god hjälp i inlärningen. Maria Montessori utvecklade ett arbetsmaterial för att kunna möta barnets behov av aktivitet och motorik. Utifrån de olika mognadsstadierna och intresseinriktningar. De är uppdelade i 5 olika material:

-         Det praktiska vardagliga övningar såsom att ösa, hälla, pincett- och klippövningar.

-         Sensoriska – övningar där de olika sinnena får arbeta med tex färg, form, storlek, syn, hörsel.

-         Matematiska- övningar med tex sortering, antal, siffror, mönster och former.

-         Språkliga- övningar kring olika begrepp tex känna igen sitt namn, rim, motsatser, lika-olika,                    penngrepp ev bokstavskännedom och skriftspråk . 

-         Kulturella – om vår omvärld från det stora till det lilla tex länder, flaggor, djur.

 

Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många nyfikna frågor. Hennes ide är att gå från det konkreta till det abstrakta. Många övningar tränar flera färdigheter och de bygger på varandra. När man behärskar ett material kan man gå vidare till nästa. Materialet är också till stor del självrättande. Vilket också är en tanke som Maria Montessori hade att barnen skall kunna använda materialet själva. ”Hjälp mig att att göra det själv”.