Styrelsen

Som förtroendevald i Barnens verkstads styrelse måste man ha god kännedom om reglerna för sekretess/tystnadsplikt, i egenskap av arbetsgivare.
  
Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som finns, samt att stödja rektor. Styrelsen arbetar även aktivt med många operativa frågor för att maximera personalens tid till det pedagogiska arbetet.

Styrelsemöten hålls 11 gånger per år. Protokoll från styrelsemöten skickas till alla vårdnadshavare och sätts upp på förskolan. Samtliga i styrelsen är befriade från övriga ansvarsuppdrag.

De styrelseposter som finns är styrelseordförande, vice styrelseordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig och rektor. Samtliga poster är vårdnadshavare till barn som går på Barnens Verkstad och tillsätts vid föreningsstämma. Uppdraget löper under två år.